EU:s plaststrategi måste vara mer framtidsinriktad

I EU-kommissionens utkast till ny plaststrategi är det för stort fokus på återvinning och för lite på innovation och att ersätta fossila material med förnybara. Plaststrategin ska presenteras först i januari men kommissionen har redan fått ta emot kritik.

Ingrid Haglind på Skogsindustrierna är en av dem som har tagit del av utkastet till ny plaststrategi.

- Kommissionen verkar ha missat möjligheten att driva på för en utveckling mot en fossilfri, cirkulär ekonomi genom plaststrategin. De måste tänka bredare, få med innovation och att plast kan tas fram av andra råvaror än fossila, till exempel biobaserade, säger Ingrid Haglind på Skogsindustrierna.

Ett antal branschorganisationer, som arbetar med eller konkurrerar med plast, har nu skrivit ett brev till EU-kommissionär Timmerman där man framför sin kritik och inbjuder till dialog.