Ännu inget beslut om EU:s utsläppshandel

Beslutet om EU:s utsläppshandelssystem, ETS, drar ut på tiden. Villkoren för gratis tilldelning av utsläppsrätter till elproduktionsanläggningarna i östra Europa är den återstående knäckfrågan.

Beslutet om EU:s utsläppshandelssystem, ETS, drar ut på tiden. Nu har det gått 27 månader sedan lagförslaget lades fram och slutförhandlingarna är inte i lås.

- Jag hoppas att EU kommer i mål i början av november. Jag tror att de vill landa denna fråga innan de åker till klimatmötet COP 23 i Bonn, säger Anna Holmberg, energidirektör på Skogsindustrierna.

Anledningen till att beslutet dröjer är att man inte lyckats enas om under vilka villkor elproduktionsanläggningar i östra Europa ska få gratis tilldelning av utsläppsrätter, berättar Anna Holmberg:

- Men nu är det hög tid att komma till beslut för nu behöver alla inblandade aktörer få gå in i implementeringsfas för att vara klara till januari 2021.