14 europeiska fallstudier visar på hur industrin kan minska utsläpp

Grön jordglob

Två svenska projekt finns med i den nyligen lanserade sajten “To our Roots & Beyond: Reducing Emissions for the 2050 Society” som CEPI står bakom. Ambitionen är att visa industrins ledande roll i att minska de egna koldioxidutsläppen och i att få fram biobaserade lösningar för att minska användandet av kol i samhället.

CEPI- (Confederation of European Paper Industries) har sammanställt 14 fallstudier från tio EU-länder i samarbete med 12 företag. Fallstudierna, som fokuserar på energieffektivitet och/eller förnybarhet, visar på olika resurser som industrin har till förfogande för att minska utsläpp och styrkan i att kunna erbjuda ett helt och hållet förnybart material. Två svenska studier finns med.

  1. SCA och energibolaget Sundsvall Energi AB:s gemensamma initiativ syftar till att öka leveransen av hetvatten från förnybar energi, och genom detta kunna minska konsumtionen av värmeolja och därmed koldioxidutsläppen.

  2. Massabruket Södra Cell Mönsterås initiativ syftar att möjliggöra en hög andel bark i kalkugnsförbränningen och att minska kalkugnens energibehov genom att öka värmeöverföringen. Det övergripande målet är att öka användandet av inre bränslen och därmed eliminera behovet av fossila bränslen.