Skogsindustrin får bidra fullt ut i EU:s klimatarbete

Idag röstade EU-parlamentet för att skogen ska kunna driva tillväxt i bioekonomin när man tog ställning till kommissionens förslag till hur skogsbruket ska integreras i EU:s klimat- och energipolitik. En avgörande fråga har varit om framtida avverkningsökningar ska ses som utsläpp om ett medlemsland väljer att skörda mer av den tillgängliga tillväxten än vad man gjort historiskt. Parlamentet röstade för att stryka den begränsningen.

– Parlamentets förslag är en klar förbättring i synen på hur skogen kan bidra till att mildra klimatförändringen säger Mårten Larsson, vice vd på Skogsindustrierna. Helst hade vi sett att regelverket helt och hållet riktat in sig på framtida potentialer. Nu finns det fortfarande med en skrivning om att beräkningarna om avverkningsnivåer ska utgå från hur skogen brukades mellan åren 2000-2012. Kunskaperna flyttas hela tiden fram och med en referensperiod bakåt i tiden kan vi inte tillgodogöra oss detta i beräkningarna.

Forskning visar tydligt att ett aktivt skogsbruk är den bästa strategin för hur skogen kan mildra klimatutmaningarna. När skogen växer tar den upp enorma mängder koldioxid och hållbara skogsprodukter kan ersätta produkter och energi från fossila källor.

EU-kommissionens förslag ser bara på skogen som en egen sektor och vill med sitt förslag att en större del av tillväxten ska stanna kvar i skogen.

– EU-kommissionen bortser helt från substitutionseffekten, att vi undviker utsläpp om förnybara produkter ersätter fossilkrävande. Om skogen få stå för länge ökar också risken för skador genom stormar och bränder, säger Mårten Larsson.