Budgeten leder inte till fossilfrihet

Regeringens ambitioner om en växande bioekonomi, som är viktig för omställningen till ett fossilfritt Sverige, matchas inte med konkreta förslag i den höstbudget som presenteras idag. Regeringen föreslår tvärtom begränsningar för skogsbruket och därmed för skogsindustrin.

– Det här är allvarligt. Förslagen i budgeten kommer leda till minskad tillgång på förnybar råvara, när vi tvärtom skulle behöva mer för en omställning till en biobaserad ekonomi, kommenterar Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna.

I budgeten föreslår regeringen att mer skog ska skyddas, pengar till information om alternativa brukningsformer och utökad nyckelbiotopsinventering i hela landet.
– De här förslagen kommer leda till lägre avverkning. Regeringen för därmed en politik som fortsätter att gynna användningen av fossila material och produkter. Vi vill istället se en utveckling där biobaserade, förnybara material och produkter ersätter de fossila. Med regeringens politik kommer det inte bli verklighet, säger Carina Håkansson.

Skogsindustrierna konstaterar att dessa budgetförslag rimmar dåligt med regeringens uttalade ambitioner för en växande bioekonomi.

– Regeringen talar väl om den växande bioekonomin, skogsnäringens viktiga roll för ekonomin och jobb i hela landet. Den här budgeten visar tyvärr att det mest är tomma ord, säger Carina Håkansson.