Guldvingen och trolldruvemätaren ska räddas

Fjäril trolldruvemätare. Foto: M.Virtala
Foto: M.Virtala

Fjärilsarterna violett guldvinge och trolldruvemätare är två utrotningshotade arter som länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland och skogsföretaget SCA ska försöka rädda i ett gemensamt projekt.

Längs E14 på gränsen mellan Jämtland och Västernorrland finns det artrika området västra Borgsjö. Här har Länsstyrelsen och SCA sedan flera år ett gott samarbete. Nu har man enats om att ta ett större grepp för hela området för de arter som finns i området och som behöver aktiva skötselåtgärder.

Två av dem är fjärilsarterna violett guldvinge och trolldruvemätare. Violett guldvinge har sin naturliga hemvist på slåttermark och öppna kärr, men i brist på denna typ av mark söker sig arten till bland annat vägrenar. Trolldruvemätaren trivs bra i näringsrika granskogar och på fäbodvallar.

– Vår praktiska insats i projektet är att skapa korridorer för fjärilarna utmed vägarna och att spara lövträd och framför allt sälg. Sälg är en viktig nektar- och pollenkälla på våren för många insekter. Vi hugger även upp gläntor i skogen, säger Håkan Blomqvist, naturvårdsspecialist på SCA Skog.

Fjärilslandskapet är ett cirka 2 gånger 0,5 mil stort område. Sankt-Olavsleden, den populära pilgrimsleden, går genom området.

– Därför planerar vi att sätta upp informationsskyltar och berätta om de fjärilar som finns här, säger Håkan Blomqvist.

Per Sander, koordinator på Länsstyrelsen, hoppas att samarbetet ska leda till en skötsel som gynnar fjärilarna och ge mer kunskap.

– Vi hoppas att det ska leda till kunskap om var arterna finns. Och att vi får andra aktörer med på samma spår så att vi kan åstadkomma den gröna infrastrukturen i landet där arter kan sprida sig och trivas, säger han i en intervju med P4 Västernorrland.

Till de aktörer man har inlett dialog med hör Trafikverket, som ansvarar för vägrenen utmed E14 och Svenska kraftnät, då fjärilarna även söker sig till de öppna kraftledningsgatorna.

Foto: M.Virtala