"Norden är världsledande på biobaserade lösningar"

Under rubriken "Så ställer vi om till bioekonomi 2050" samtalade en rad aktörer inom skog, textil, mode och kemi på ett seminarium i Almedalen. En gemensam nämnare för aktörerna är engagemanget i programmet BioInnovation, som har som mål att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn. Det ska ske genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

– BioInnovation är ett spännande samarbete. Det ger oss möjlighet att ta fram nya material och produkter tillsammans med kemi- och textilindustrin, sa Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Cecilia Tall, generalsekreterare på textilindustrins branschorganisation Teko, framhöll branschens utmaning:
– Textil är en bransch som växer i och med den ökande industrialiseringen i världen. Men idag är 60 % av textilen tillverkad av polyester som är fossilbaserad, 30 % är bomull och resterande 10 % är ull, viskos och andra biobaserad textil.

– Idag använder vi väldigt mycket fossila råvaror i våra produkter, men då ska vi komma ihåg att vi för 100 år sedan var en biobaserade. Det vi står inför nu är utmaningen att bli fossilfria igen och vägen framåt går genom innovation, sa Nils Hannerz, innovationschef på IKEM.

– Nu måste vi bryta det fossila beroendet inom en generation, sa Erik Lindroth, miljödirektör på Tetrapak. Men då ska vi ta med oss att de förnybara produkterna är de vi säljer mest av på TetraPak. De är de mest efterfrågade.

Aktörerna var överens om att man för att vara hållbar måste se hela flödet i produktionen och en produkts livslängd, oavsett om det handlar om bostäder eller om kläder. Råvaran ska vara hållbar, men även produktionen, användningen och återvinningen av materialet.

– Cirka 40 procent av Europas invånare har konsumtion som hobby. Självklart behöver vi jobba med konsumtionsmönster, men vi måste också anpassa oss efter detta intresse. Hur kan vi till exempel bli bättre på att återanvända material och att anpassa produkter efter den livslängd de ska ha, sa Cecilia Tall.

– Här är det viktigt att få in bioekonomin i det cirkulära tänket, inflikade Erik Lindroth. Det behövs alltid ett nyinflöde av råvara och här har biomaterial en otroligt viktig roll att spela. Det glöms ofta bort idag i den europeiska debatten och det beror på att vi nordiska länder som har skogsråvaran inte är tillräckligt tongivande. Norden är världsledande på biobaserade lösningar. Det ska vi vara stolta över och fortsätta utveckla.

På BioInnovations hemsida kan du läsa mer om programmet.