Treesearch – en unik satsning för nya material från skogen

I juni gick startskottet för samverkansprogrammet mellan akademi och industri som går under namnet Treesearch. – Det här är den största satsningen hittills i Sverige på avancerad forskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom nya material och specialkemikalier från skogsråvara, säger Magnus Wikström, styrgruppsordförande för Treesearch och till vardags teknisk direktör på BillerudKorsnäs.

Det krävs omfattande investeringar i forskning och innovation för att klara övergången till ett fossilfritt samhälle där vi i högre utsträckning än idag använder biobaserade material. En viktig satsning är samverkansprogrammet Treesearch som lanserades den 14 juni. Här deltar BillerudKorsnäs, Holmen, Stora Enso, SCA, Sveaskog, Södra, KTH, Linköpings universitet, Chalmers samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– Treesearch är ett utmärkt exempel på samverkan mellan stat, akademi, industri och Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse. Vi ser fram emot att vara med och driva utvecklingen av nya förnybara material från skogen, säger Karl-Henrik Sundström, vd för Stora Enso tillika styrelseordförande i Skogsindustrierna.

– Industrin och Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse står för en stor del av finansieringen. Nu har Vinnova gått in med 70 miljoner kronor, vilket är mycket välkommet, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Grundläggande materialforskning är ett av de områden som man kommer ägna sig åt i samverkansprogrammet.

– För att få fram nya biobaserade material behöver vi lära oss mer om de grundläggande egenskaperna i träråvaran och hur den reagerar med andra ämnen. Ett konkret exempel är att förstå och hantera cellulosans reaktion på vatten, säger Torgny Persson.

Ett annat viktigt område för programmet är att översätta forskningsresultat till innovationer. Därför kommer särskilt vikt läggas vid att öka kompetensen hos industrins och universitetens forskare, inklusive att utbilda framtidens doktorer. Med en öppen miljö med kraftfull samverkan mellan universitet och industri vill man också locka yngre forskare och fler företag. Treesearch siktar på att ge utbildningsmöjligheter för minst 250 forskare.

Här kan du följa Treesearch: