Goda nyheter om rödlistade arter

Goda nyheter duggar det sällan tätt av i media. De senaste veckorna har vi dock kunnat läsa flera exempel på positiva nyheter om den biologiska mångfalden som rör ekoxen, vitryggig hackspett och mosippor.

Ekoxen inte kvar på rödlistan

Ekoxen är inte längre rödlistad. Det rapporterades i Sveriges radio den 21 juni. Enligt Roger Andersson på SLU beror det på att den förekommer på så pass stor yta i Sverige, framför allt sydöstra delen, och på så många lokaler att den inte längre uppfyller kriterierna för att vara med. Sofie William, biolog på Länsstyrelsen konstaterar dock att man fortsatt måste värna ekoxens livsmiljö.

Ljus vår för vitryggig hackspett

För andra året i rad har Projekt vitryggig hackspett kunnat konstatera flera lyckade häckningar. Projektet uppskattar att det idag finnas drygt 20 vitryggar i landet, varav troligen sju hela par. Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida. 

SCA hjälper mosipporna att bli fler

Genom ett unikt projekt där man flyttar frön och driver upp nya plantor vill SCA:s skogsförvaltning i Medelpad och Jämtland hjälpa den fridlysta blomman mosippa att bli fler. Brand gynnar mosippan, men SCA testar också att skada marken med verktyg innan de planterar ut blommorna. Läs mer i tidningen Din skog

Mer om rödlistan

Vad är egentligen rödlistning för något och på vilka grunder klassas arter som rödlistade till en viss kategori? Läs mer här.