”Vi mår bra omgivna av trä.”

Universitetslektor Tomas Nord vid Linköpings universitet berättar hur människor påverkas av trä i inomhusmiljöer.

Det treåriga europeiska forskningsprojektet Wood2New har sammanställt forskning om hur vi påverkas av trä i inomhusmiljöer. Tomas Nord, universitetslektor vid avdelningen Industriell ekonomi på Linköpings universitet och ansvarig för två delprojekt, berättar om resultaten.

– Vi har tittat på hur trä upplevs i inomhusmiljöer och hur olika egenskaper hos trä kan påverka inomhusklimatet. Ett exempel är träets förmåga att lagra energi. Om obehandlat trä utsätts för ånga, till exempel från kokande vatten på spisen eller från duschen i badrummet, så kommer ångan att tas upp av träet och kondenseras till vatten. Då alstras värme som avges tillbaka till rummet. Teoretiskt innebär det att energiförbrukningen skulle kunna minskas i rum med väggar av trä.

Hur upplevs trä som material i bostäder?

– En studie i projektet utgick från forskning från 1980-talet som visade att människor mår bättre och upplever mindre negativ stress omgivna av natur än i artificiella omgivningar. Frågan var om en sågad trävara skulle kunna ha en liknande effekt. Intervjuer med fokusgrupper visade att sågade trävaror och även natursten upplevs som mer naturliga än andra material. Bland annat är det träets struktur som upplevs som naturlig och värmande.

Har ni kunnat se konkreta hälsoeffekter?

–Ja. I en studie inreddes fyra patientrum på en ortopedisk mottagning på olika sätt. I två av dem sattes det upp tavlor, den ena med naturmotiv. De två andra fick stora träpaneler på en vägg, i björk respektive ek. Resultat av studien indikerar att patienterna i rummen med träpaneler upplevde mindre variation i mängden smärta och stress och något mindre medelvärde i stress. Intressant var också att patienter i rummen med träpanel skrevs ut tidigare än patienter i de andra rummen. Orsakerna till detta måste dock studeras vidare.

Text: Anders Bergmark