Resan mot nya direkt om avfall och återvinning fortsätter

Papper som ska återvinnas
Foto: Stora Enso

EU:s resa mot nya avfalls- och förpackningsdirektiv fortsätter. De kommer få stor påverkan på biobaserade förpackningar av till exempel papper och trä. Nu har EU-parlamentet genomfört sin omröstning. Resultatet är både bra och dåligt för skogsnäringen och därmed för bioekonomin.

EU-parlamentet har i stort valt att gå på samma linje som parlamentets miljökommitté. Det positiva är att man vill öka användningen av biobaserade, återvinningsbara förpackningar och uppmanar medlemsstaterna att verka för detta. Det negativa är att förslagen på återvinningsmål är svåruppnåeliga.

– För förpackningar av papper och kartong föreslår man en nivå på omkring 90 %, vilket är 10 % högre än miljökommitténs förslag. Här har vi en fungerande återvinning i Sverige idag. Utmaningen blir nog snarast att få konsumenter att sortera ut och lämna in i stort sett samtliga förpackningar de använt, säger Ingrid Haglind på Skogsindustrierna.

För återvinning av träförpackningar har parlamentet höjt EU-kommissionens mål till 65-80 %. Detta är helt orimligt, menar Ingrid Haglind:
– Lastpallen är vår mest använda träförpackning och den återanvänds många gånger. Ett högt återvinningsmål styr mot att vi snarare ska skicka pallen på återvinning än återanvändning. Det är knappast klimatsmart. Sverige har heller inte en tillräckligt stor fiberindustri för att återvinna träförpackningar. Ett högt återvinningsmål skulle innebära att Sverige måste börja transportera träförpackningar till andra EU-länder för återvinning.

Nu kommer det slutgiltiga beslutet tas genom så kallade trialog-möten där representanter från parlamentet, kommissionen och ministerrådet förhandlar och gör upp.