Dubbla känslor efter besked om utsläppsrätter från EU-parlamentet

EU-parlamentet har röstat om hur lagstiftningen för handeln med utsläppsrätter ska utformas under fjärde handelsperioden 2021-2030, inom ramen för systemet EU ETS. Skogsindustrierna är nöjda med utgången, förutom på en viktig punkt; hur man vill hantera tilldelningen av utsläppsrätter till industrin i händelse av brist på dessa.

Skogsindustrierna välkomnar att parlamentet nu kommit till avslut efter över ett och ett halvt års förhandlingar.

– Parlamentets position är på det stora hela positiv för svensk skogsindustri, förutom på en viktig punkt. Om inte den fria tilldelningen av utsläppsrätter till konkurrensutsatt industri räcker till kommer de branscher som släpper ut minst få ta konsekvensen. Det är den så kallade binära korrektionsfaktorn som då träder i kraft och märkligt nog anser parlamentet att de branscher som gått före med att sänka sina utsläpp är de som ska betala för att övrig industri ska kunna fortsätta med sina utsläpp, säger Anna Holmberg, energidirektör på Skogsindustrierna.

Även om processen i parlamentet nu är klar betyder det inte att EU ETS-lagstiftningen är färdig. Först måste medlemsstaterna i rådet bli klara med sin position, vilken bör kunna ske senare i februari. Därefter blir det slutförhandling mellan parlamentet och rådet, vilken förväntas ske i mars-april.