EU:s vinterpaket påverkar bioekonomin

Mårten Larsson
Foto: Björn Leijon

Den växande bioekonomin, och därmed skogsindustrin, är central för att nå EU-kommissionens mål om energi och klimat. Flera av förslagen i EU-kommissionens omfattande vinterpaket påverkar villkoren och förutsättningarna för svensk skogsindustri.

EU-kommissionen har presenterat sitt vinterpaket under namnet "Ren energi för alla i Europa – att frigöra Europas tillväxtpotential". Kommissionen vill att EU ska leda övergången till ren energi med målet att skära ner CO2-utsläppen med minst 40 % fram till 2030. Kommissionens förslag har tre mål: prioritering av energieffektivitet, globalt ledarskap inom förnybar energi och rättvisa villkor för konsumenterna.

– Den växande bioekonomin, och därmed skogsindustrin, är central för att nå EU-kommissionens mål om energi och klimat. Samtidigt påverkar flera av förslagen villkoren och förutsättningarna för skogsindustrin, som till exempel elmarknadens utformning, villkoren för förnybar energi och energieffektivitet. Det är viktigt att de slutliga förslagen ges en utformning som stärker hållbar och resurseffektiv industri, säger Mårten Larsson, Skogsdirektör på Skogsindustrierna.

När det gäller krav på hållbar bioenergi från skogen föreslår kommissionen i första hand att det ska säkerställas genom nationell skogslagstiftning och övervakning och att landet ska rapportera utsläpp och upptag av koldioxid från skog och markanvändning.

– EU respekterar att skogslagstiftning är en nationell angelägenhet. Samtidigt finns det delar i förslaget om att minimera påverkan på mark och biologisk mångfald och skydd av områden med höga bevarandevärden som behöver tydliggöras, säger Mårten Larsson.

Förslagen i paketet ska nu behandlas av EU-parlamentet och medlemsländerna. Skogsindustrierna kommer att analysera de olika förslagen som presenteras i över 1 000 sidor lagtext. Kommentarer och slutsatser publiceras kontinuerligt på skogsindustrierna.se