Bioekonomin kan tredubblas

Bioekonomins andel av BNP kan tredubblas fram till 2050. Det visar en färsk rapport från Stockholm Environment Institute, SEI. På kort sikt gynnas framförallt sågverken – och miljön förstås, framhåller Skogsindustriernas chefsekonom Mats Kinnwall.

I rapporten från SEI finns fyra globala framtidsscenarier som inkluderar miljö, ekonomi, och politik. I alla framtidsvisionerna får bioekonomin en ökad betydelse. Efterfrågan på svensk skogsråvara ökar och bioekonomin kommer att växa från dagens 5 procent till 10–15 procent av BNP.

– Oavsett scenario rör det sig om ungefär en fördubbling, säger Mats Kinnwall. Framtiden förutspås bli en mix av de fyra scenarierna. Mats Kinnwall tror att vi initialt kommer att ligga närmast "Autobahn" för att sedan svänga mot det hållbarare "Globalt samförstånd för cirkulär framtid".

– De senaste 30 åren har varit unika vad gäller tillväxt, välstånd och fattigdomsbekämpning. Vi kommer nog att ånga på minst ett par decennier till, men i lugnare takt, säger Mats Kinnwall. 

Han anser att bioekonomins möjligheter att växa i Sverige är goda. Till att börja med handlar det framförallt om att sågverken gynnas av ökat byggande i trä. Men om skogsråvara ska bli vanligare i bränsle, kompositmaterial och nya innovativa produkter behövs rätt förutsättningar. 

– Vi måste skapa villkor som gör det lönsamt att ta nya tekniksprång. Dessutom krävs kompetensförsörjning. Skogliga utbildningar och företag måste bli mer attraktiva, säger Mats Kinnwall.

Produktutveckling som höjer förädlingsvärdet på skogsråvaran gynnar svensk ekonomi samtidigt som det gynnar hållbar utveckling globalt genom att nya produkter ersätter mer miljöbelastande.

Kan Sverige bli ett av världens första fossilfria länder som regeringen vill?

– Ja, vi kan nå dit. Efter Parisavtalet finns en bred uppslutning om klimatmålen och formuleringar om bioekonomins betydelse. Sedan måste förstås alla aktörer in i verkstan också, säger Mats Kinnwall.

Text: Thomas Östberg

Detta är en artikel från Skog & Industri nummer 3 2016, hela numret hittar du här till höger.