Regeringen öppnar för 74 ton

Positivt besked för svensk skogsindustri

Lastbil 74 ton
Foto: Skogsindustrierna

Efter flera års debatt kommer den högsta tillåtna bruttovikten för lastbilar i Sverige att höjas från 64 till 74 ton i mars nästa år. Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm är positiv till förändringen, men efterlyser vägar att köra på.

Nyheten presenterades i en debattartikel i Svenska Dagbladet på tisdagen (4/10). Enligt miljöminister Karolina Skog (MP) och infrastrukturminister Anna Johansson (S) kommer regeringen genom en lagrådsremiss göra det möjligt att trafikera vissa vägar med 74-tons lastbilar med start i mars 2017.

Stärker jobben i svensk skogsindustri

Ministrarna lyfter särskilt beslutets betydelse för skogsindustrin: "De nya 74-tonslastbilarna kommer främst att användas för transporter av skogsprodukter och stärker därmed jobben i den svenska skogsindustrin".

– Det är väldigt positivt. Det gör att varje lastbilstransport kan bli effektivare. Färre lastbilar betyder också att utsläppen minskar och är dessutom positivt för trafiksäkerheten, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Ställer krav på vägnätet

Skogsindustrin har länge kämpat för att lastbilarnas bruttovikt borde höjas och tycker därför att regeringen beslut är ett steg i rätt riktning. Men för att förändringen ska göra verklig nytta krävs ett tillräckligt stort vägnät att köra de tyngre transporterna på.
– I dagsläget vet vi inte hur många vägar det kommer att vara tillåtet att köra på. Det pågår en process hos Trafikverket för att utreda det. Vi tycker att regeringen direkt borde avsätta infrastrukturpengar för att åtgärda bärighet och annat där det behövs, säger Karolina Boholm.

Finland ett gott exempel

Men helst hade hon sett att den svenska regeringen följde exemplet från Finland där transporter på upp till 76 ton varit tillåtna sedan 2013:
– Där tillät man de tunga transporterna på alla vägar och lagade dem först när det uppstod skador. Det har fungerat alldeles utmärkt.

Om inte vägnätet för den nya tunga trafiken blir tillräckligt stort riskerar regeringens beslut att blir ett slag i luften.
– Ja, då vill ju ingen investera i nya och större lastbilar. Det blir helt enkelt inte lönsamt, säger Karolina.

Regeringens övergripande mål är att göra transporter generellt mer klimatsmarta. Enligt de båda ministrarna görs det främst genom att flytta transporter från väg till järnväg och sjöfart. Men även transporter som måste göras på väg kan bli miljövänligare. En höjd bruttovikt för lastbilar är ett led i den utvecklingen.