”EU-direktiven har övertolkats”

Gunnar Lindén, LRF Skogsägarna

EU:s naturvårdsdirektiv har övertolkats i den svenska lagstiftningen. Det anser LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna.

Artskyddsförordningen bygger på två EU-direktiv. Förutom fågeldirektivet handlar det om art- och habitatdirektivet. Det sistnämnda berör vissa utpekade arter som ofta är sällsynta och där är bestämmelserna hårda.

– I svensk lagstiftning har man slagit ihop de här två direktiven i en paragraf och det gör att blåmes och varg har fått samma skydd. Det är det som blir så märkligt, säger Gunnar Lindén, naturvårdsexpert på LRF Skogsägarna.

EU:s fågeldirektiv innebär ett förbud mot att störa och döda fåglar om det försvårar arternas bevarande på landskapsnivå. Men i den svenska lagstiftningen gäller samma förbud på individnivå för alla vilda fåglar.

– Läser vi förordningen som den är skriven så är allt skogsbruk förbjudet. I praktiken är det också förbjudet att klippa din gräsmatta vissa delar av året, säger Gunnar Lindén.

Text: Nils Sundström

Detta är en artikel från Skog & Industri nummer 3 2016, hela numret hittar du här till höger.