Artskyddsförordningen bör utredas

Skogsstyrelsens uppmaning till regeringen

Herman Sundqvist på Virkesforum
Foto: Anders Roth

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket uppmanar gemensamt regeringen att utreda artskyddsförordningen för att säkerställa att den är rättssäker, effektiv och tillämpbar.

– Det finns anledning att utreda det här och hur man ska tänka så att det blir bra, kommenterar Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Artskyddsförordningen har funnits i nuvarande form sedan 2008 och baseras på två EU-direktiv. Förordningen har tidigare stoppat infrastrukturprojekt som byggnation av bostäder och vindkraftsanläggningar, men har först nu systematiskt börjat användas av myndigheterna inom skogsbruket.

– Vi beklagar att implementeringen av förordningen dröjt, säger Herman Sundqvist. 

Han förklarar att myndigheten i våras skickade ut en handledning till personal inom Skogsstyrelsen och länsstyrelsen om hur artskyddsförordningen ska tillämpas.

– I den processen blev det klart för oss att här finns det anledning att utreda förordningen.

Vad anser du om att det nu pågår rättsfall kring hur förordningen ska tolkas?

– Vi måste tillämpa det regelverk som finns, det spelar ingen roll att vi tycker att det finns anledning att utreda det. I det perspektivet är det bra att det blir rättsfall. Dels att det börjar utarbetas en praxis, dels att politikerna som stiftat lagarna får underlag hur det fungerar i praktiken, säger Herman Sundqvist.

Text: Nils Sundström

Detta är en artikel från Skog & Industri nummer 3 2016, hela numret hittar du här till höger.