Vägslitageskatten - bekymmersamt läge

Timmerbil på väg

Vägslitagefrågan fortsätter vara en mycket högt prioriterad fråga för svensk skogsindustri, då branschen är en av de största transportköparna i Sverige. Skogsindustrierna har en konstruktiv dialog med utredningen, men konstaterar att det finns ett stort glapp mellan utredningens faktiska uppgift och regeringens ambition på området.

 Det finns en uppfattning hos en del politiker att man ska undanta eller mildra effekterna av införandet av en vägslitageskatt för skogsindustrin, men det tycks varken ligga inom utredningens uppgift eller vara förenligt med EU:s lagstiftning.

- Jag är bekymrad. För vår del ger en vägslitageskatt, oavsett storlek, stora konsekvenser för skogsindustri. En skatt på avstånd, i ett av världens mest avlånga länder, innebär att svensk industri får svårare att konkurrera på världsmarknaden, säger Karolina Boholm.

Ungefär 80 procent av svensk skogsindustris produkter går på export. Utredningen presenterar sitt förslag till vägslitageskatt den 9 december. Vägslitageskatten kallades tidigare för kilometerskatten.