Otydlig utredning om returinsamling

Ett utökat insamlingsansvar för kommunerna kommer att ha en negativ påverkan på insamlingen av förpackningar och returpapper enligt de mål som den tidigare regeringen satt upp till 2020. Det visar konsekvensanalysen i producentansvarsutredningen.

– Det är inget som säger att att det kommer att bli till bättre med ett större kommunalt ansvar, säger Ingrid Haglind, direktör för produkter och produktsäkerhet på Skogsindustrierna.

Regeringens utredare Mia Torpe överlämnades i slutet av mars ett utkast till Miljödepartementet. Många frågetecken återstår och utkastet har snarare formen av ett arbetsmaterial, till exempel saknas viss förordningstext.

– Utkastet är ofullständigt i jämförelse med direktivet och har inte gett svar på producenternas frågor. Inget har blivit klarare om framtiden för insamlingen. Det enda som kan konstateras är att utkastet kommer att resultera i fler utredningar. Frågan är nu vad som händer, säger Ingrid Haglind, direktör för produkter och produktsäkerhet på Skogsindustrierna.

Producenterna vill ha kvar insamlingsansvaret och bygga ut det.

– Vi vill ha mer ansvar för att kunna utöka insamlandet, till exempel genom information till allmänheten. Det är viktigt att producenterna har kvar möjligheten att påverka insamlandet, särskilt när vi går mot en cirkulär ekonomi enligt EU-kommissionen förslag som presenterade i december förra året.