Magasinet Forum för Bioekonomi

Vill du lära dig mer om vinsterna för klimatet och Sverige med en biobaserad ekonomi? Då ska du prenumerera på Forum för Bioekonomi. Nästa nummer handlar bland annat om skogens framtida betydelse för vår mat. Se till att säkra ett ex nu!

Beställ kostnadsfri prenumeration

Inte robot*