Lunchseminarium om hamneffektivitet

Skogsindustrierna och Svensk Sjöfart välkomnar dig till ett lunchseminarium om hamneffektivitet!

För överförflyttning av gods från väg till sjöfart är effektiviteten i hamnen central. Under seminariet kommer en ny studie på ämnet presenteras och en välrenommerad panel diskutera bland annat hur hamneffektiviteten, konkurrenskraften och lönsamheten kan öka för alla aktörer i transportkedjan såsom varuägare, rederier och hamnar.

Medverkande:

 • Mervi Karttunen & Johanna Murman, ISEA & Triathlon Group
 • Christine Hanefalk, branschchef  Sveriges Hamnar
 • Karolina Boholm, transportdirektör, Skogsindustrierna
 • Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart
 • Magnus Svensson, VD för SCA Sourcing & Logistics
 • Pia Nilsson (S), riksdagsledamot

Program

 • kl.11.30 Lunchmacka serveras
 • kl.12.00 Seminariet startar

  Inledning – Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart och Karolina Boholm, transportdirektör, Skogsindustrierna

  Presentation av hamneffektivitetsstudie – Mervi Karttunen & Johanna Murman, ISEA & Triathlon Group

  Paneldiskussion – Christine Hanefalk, branschchef Sveriges Hamnar, Magnus Svensson, VD för SCA Sourcing & Logistics, Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart

  Samtal med Pia Nilsson (S), riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet

 • kl.13.15 Seminariet avslutas

Anmälan

Anmäl dig till seminariet här.
OBS! Seminariet är kostnadsfritt och du behöver ej ange fakturaadress i anmälningsformuläret, men anmälan eller eventuell avanmälan krävs senast 25 juni.