Forskningsseminarium: Skogsbioteknik och träförädling

Ett av Sveriges största skogsforskningsprojekt har just avslutats – UPSC Berzelii Center för Skogsbioteknik, finansierat av VR/Vinnova. Projektet ligger i linje med Skogsindustrins utpekade forskningsområden som beskrivs i Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0.

Under projektet har forskare inom skogsbioteknik och genetik arbetat nära skogsindustrin för att ta fram nya lösningar för effektivt skogsbruk och träförädling. Tekniska lösningar för klonskogsbruk med hjälp av somatisk embryogenes går raskt framåt och till seminariet bjuder vi in industriföreträdare och framtida användare av forskningsresultaten, myndigheter, politiker samt forskningsfinansiärer.

Lyssna till spännande föredrag och delta i diskussioner med några av våra mest framstående forskare! Vi delar viktiga resultat från projektet, de tillämpningar som finns redan idag och visionerna för framtiden.

Anmälan sker senast fredag 1 juni via denna länk!

Frågeställningar

  • Var står vi idag och vilka risker och möjligheter finns?
  • Hur kan nya konstellationer av forskare och industrirepresentanter komma fram med helt nya lösningar för effektiv skogsföryngring?
  • Granens arvsmassa är nu bestämd och nu arbetar vi med tallen. Vilka nya möjligheter öppnar sig då?

Talare

Prof. Ove Nilsson, SLU och Torgny Persson, SI – Introduktion och bakgrund.
Prof. Torgny Näsholm, SLU – Näringsoptimering för effektiv skogsföryngring.
Prof. Pär Ingvarsson, SLU – Klonskogsbruk och träförädling - vilka risker och möjligheter finns - sammanfattning av en ny utredning.
Sara Abrahamsson, Skogforsk – Betydelse för Skogforsks trädförädling.
Anna Karlberg, SweTree Technologies – Nästa generations träd.
Malin Abrahamsson, SweTree Technologies – Somatisk Embryogenes och nästa generations träd.
Björn Sundberg, Stora Enso – Betydelse för Stora Ensos verksamhet.

Bakgrund

Målsättningen med dagen är att stimulera till en diskussion mellan forskare, industriföreträdare och beslutsfattare för att bättre förstå problemställningar och de möjligheter till lösningar som forskning kan ge.

Initiativtagare till seminariet är Skogsindustrierna samt UPSC Berzelii-center för skogsbioteknik. Projektet har varit mycket framgångsrikt och förts fram som ett föredöme för samarbetsprojekt mellan akademi och näringsliv.