Vad innebär Brexit för svensk skogsindustri

Välkommen till ett samtal med EU- och handelsminister Ann Linde och statssekreterare Elisabeth Backteman.

Seminariet arrangeras den 19 april.

Vid seminariet kommer EU- och handelsminister Ann Linde att berätta om regeringens arbete med den pågående förhandlingen om Storbritanniens framtida utträde ur EU och hur den påverkar handel och EU-samarbetet.

Statssekreterare Elisabeth Backteman kommer att berätta om regeringens arbete för att skapa goda förutsättningar för svensk skogsexport, svensk skogsindustri och en växande biobaserad ekonomi.

Program

 • 13.00–14.00
  Vad innebär egentligen Brexit för branschen?
  Inledningsanförande – EU- och handelsminister Ann Linde
  Skogsindustrins roll – Statssekreterare Elisabeth Backteman
  Företagspanel
  Frågor och kommentarer från åhörarna till statsrådet/statssekreteraren och panelen

 • 14.15–15.00
  Vilka möjliga vägar och strategier finns för att klara de kommande utmaningarna?
  Konsekvenser på tullområdet – Anneli Wengelin, ämnesråd, Kommerskollegium
  Skogsstyrelsens syn på Brexit, – TBC, Skogsstyrelsen
  Christina Nordin, tillträdande generaldirektör, Jordbruksverket
  Export- och investeringsmöjligheter – Lena Sellgren, chefsekonom, Business Sweden
  Frågor från åhörarna till myndigheterna och Business Sweden, avslutning