Forum för bioekonomi under Skogsnäringsveckan

Skogsnäringsveckan 2018 äger rum 16-20 april och Forum för bioekonomi arrangeras tisdag 17 april.