Sveriges Bioekonomiska Riksdag

Under två dagar samlas ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare från både Sverige och Norge för att kraftsamla kring bioekonomi.

Bioekonomiriksdagen är en arena för erfarenhetsutbyte och gemensamma lösningar. Det är en plattform för att skapa samsyn kring strategier och för- utsättningar som behöver politiskt stöd. Tillsammans kan vi driva på utvecklingen och bli ett föredöme inom den nya bioekonomin.

Årets bioekonomiriksdag är indelad i sex block, med en mix av föreläsningar, debatter och modererade samtal mellan sakkunniga företrädare för näringslivet och politiker på alla nivåer. Några av de medverkande nedan:

  • Moderator är Mattias Goldman, vd för Fores - moderator
  • Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
  • Nina Ekelund, Generalsekreterare Hagainitiativet
  • Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna
  • Lena Ek, Ordf. i Södra
  • Fredrik Federley, Eu-parlamentariker och 2:e vice ordf. i Centerpartiet
  • Stina Höök, Regionråd, Värmland
  • Per Lyrvall, Sverigechef StoraEnso

Arrangörer: Region Värmland och Paper Province, skogsbaserat företagskluster i Värmland, Karlstads universitet, Länsstyrelsen Värmland, The Bioeconomy Region, The Wood Region, IKEM och Lantbrukarnas Riksförbund i samarbete med Skogsindustrierna.

  • Mer infomation om programmet samt länk till anmälan hittar du här.