Metsä, EU-seminarium

Metsä Group anordnar 14-16 mars ett EU-seminarium för att tala om skogsindustrin och en växande bioekonomi.

Skogsindustriernas energidirektör Anna Holmberg deltar för att tala om framtidens bioekonomi i EU. Andra deltagare är bland annat Business Europe och CEPI.