Trästad

- Det moderna träbyggandets myter, möjligheter och mervärden

Lär dig allt du behöver veta om hur och varför träbyggande kan och ska vara en viktig del av kommunernas byggstrategier och regionernas tillväxt.

Ett kunskapsintensivt heldagsseminarium om modern industriell träbyggnad. Här diskuteras förlegade myter, stora möjligheter och viktiga mervärden hur staden bygger landet och landet bygger staden, om hur vi når klimatmål, skapar sysselsättning och exportmöjligheter, bidrar till en bostadsmarknad i balans och bygger Sverige på rätt sätt i tiden med en modern och innovativ industri.

Magnus Niklasson, marknadsanalytiker för Trä på Skogsindustrierna medverkar under dagen.

Mer information och anmälan här. Anmälan senast 18 januari.