Hur kan de samhällsekonomiska modellerna utvecklas med lärdom från Nya Ostkustbanan?

De samhällsekonomiska kalkylerna spelar stor roll när regeringen i vår ska besluta om den nationella planen, trots att de har uppenbara brister. Det blir extra tydligt när man tittar på Trafikverkets konkreta effektbedömningar där SCAs investering i ny kapacitet i Östrands inte tar hänsyn till den nya fabriken.

Välkommen till ett intressant lunchseminarium där modellerna för banan diskuteras, men också vad som krävs av politiken.

Hearingen arrangeras av riksdagsledamöterna Jasemko Omanovic (S) och Lars Beckman (M). Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm är med vid paneldiskussionen kl 12.35.

Program 14 februari 11.30

  • Inledning: Varför är det viktigt med tillförlitliga analyser? Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan, tidigare statssekreterare med ansvar för infrastrukturfrågor
  • 11.35 Presentation av rapporten Henrik Andersson, strategikonsult, rapportförfattare Sweco
  • 12.00 Trafikverkets utvecklingsarbete Susanne Skovgaard, chef Expertcenter, Trafikverket
  • 12.15 Mingelpaus med lunchmacka
  • 12.35 Panelsamtal ”Hur kan vi tillsammans arbeta för att utveckla de samhällsekonomiska beslutsunderlagen?” Moderator: Henrik Andersson, strategikonsult, rapportförfattare Sweco Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan, tidigare statssekreterare Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna Maria Börjesson, professor Väg- och transportforskningsinstitutet Susanne Skovgaard, chef Expertcenter, Trafikverket Anders Ljungberg, kvalificerad utredare Trafikanalys
  • 13.15 Avslutning

Läs mer om seminariet här. Anmälan: Senast den 9 februari till anmalan@nyaostkustbanan.se