Skogsnäringens forskningsagenda

Foto: CELLINK AB

En dag kring skogsnäringens betydelse och möjligheter för Sverige att ta en ledande roll i omställningen till bioekonomi.

Den 10 januari lanserades Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0 och ca 200 personer från industri, akademi, forskning, stiftelser och politik samlades på IVA konferenscenter i Stockholm. Det imponerande programmet innehöll 20 starka namn inom branschen. De gemensamma målen är att öka tillväxten i hållbart brukade skogar, stärka konkurrenskraften, utveckla nya biobaserade produkter, samt att öka det industriella träbyggandet. Tillsammans ska dessa satsningar leda övergången till ett fossilfritt samhälle, men dubblerade investeringar i forskning krävs och ökat samarbete inom branschen är nödvändigt.

Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef för Stora Enso, inledde med att tala om skogsnäringens vision om en bioekonomi. Därefter hördes vi en rad presentationer från forskning och företag, bland andra Charles Brand, executive vice president från Tetra Pak. Dagen avslutades av Henrik Sjölund, vd och koncernchef på Holmen, som delar tankar om forskningsresultatens betydelse för näringen och bioekonomin.

Programmet delades upp i fyra sessioner: Skogsnäringen, Produkterna, Forskning i världsklass samt Nya möjligheter, och avslutades med ett trevligt mingel.