Skogsnäringens forskningsagenda

Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för en bioekonomi.

Vi bjuder in till en dag kring skogsnäringens betydelse och möjligheter för Sverige att ta en ledande roll i omställningen till bioekonomi.

Plats: IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef för Stora Enso, inleder med att tala om skogsnäringens vision om en bioekonomi. Därefter hör vi en rad presentationer från forskning och företag, bland andra Charles Brand, executive vice president från TetraPak. Dagen avslutas av Henrik Sjölund, vd och koncernchef på Holmen, som delar tankar om forskningsresultatens betydelse för näringen och bioekonomin.

Programmet är uppdelat i fyra sessioner: Skogsnäringen, Produkterna, Forskning i världsklass samt Nya möjligheter, och vi avslutar med ett trevligt mingel.