Seminarium - Skatter på förbränning

Vad blir konsekvenserna för miljö och näringsliv?

Foto: Fiskeby Board

Bild: Fiskeby Board

Den 1 november överlämnades Förbränningsskatteutredningens betänkande ”Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?” (SOU 2017:83). Utredningen lämnar bl.a. förslag om nya skatter på avfallsförbränning respektive kväveoxidutsläpp. Svenskt Näringsliv och Energiföretagen Sverige ser svåra konsekvenser för våra medlemsföretag om förslagen skulle bli verklighet.

Skatterna betyder stora kostnadsökningar, med små eller inga vinster för miljö och klimat. Vid ett förmiddagsseminarium den 7 december visar vi på konkreta konsekvenser av utredningens förslag, för kommuner och industrier. Seminariet inleds med en beskrivning av utredningsförslagen, därefter får vi både kommuners, energiföretag och industrins perspektiv på effekterna av de utredda skatteförslagen.

Medverkar gör bland annat två av Skogsindustriernas medlemsföretag: Södra och Fiskeby Bruk.

  • Erik Thornström, Energiföretagen Sverige, expert i utredningens expertgrupp
  • Linda Flink, Svenskt Näringsliv, expert i utredningens expertgrupp
  • Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och ordförande i Söderenergi
  • Rebecka Hovenberg, kommunalråd i Linköping, med ansvar för miljö- och landsbygdsfrågor, och ordförande i Tekniska verken i Linköping
  • Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa Representant för Boliden
  • Roine Morin, Hållbarhetschef Södra
  • Erika Fröjd, Teknisk chef Fiskeby Bruk

Moderator: Anja Alemdar, Energiföretagen Sverige

Anmälan till: sara.wannehed@energiforetagen.se, Energiföretagen Sverige, senast den 4 december.