Future transport, Nordic rail & Nordic road

Karin Tormalm
Foto: Björn Leijon

Under konferensen för Future transport, Nordic rail & Nordic road kommer Karin Tormalm, Näringspolitisk utredare hos Skogsindustrierna, att delta för att diskutera transportslag och kilometerskatt.

Presentation av transportslagen gällande kilometerskatt, vägtrafikavgift och kostnadsläge, följs av frågestund och debatt.

  • Tisdag 10 Oktober: 10 - 11.40