SvD Energy Summit

Anna Holmberg
Foto: Björn Leijon

På SvD Energy Summit får du veta mer om vad som är på gång inom energisektorn. Skogsindustriernas energidirektör Anna Holmberg deltar i programmet i sin roll för SKGS.

Du svar på frågor som:

  • EU:s framtida energipolitik
  • Hur kommer effektfrågan att drivas framöver?
  • Hur kommer industrin att köpa el i framtiden?
  • Hur kan energibranschen öka innovationsförmågan och skapa förändring?
  • Hur kan nya intäktsströmmar skapas för energibranschen?
  • Så kan AI skapa effektivare elhandel

Läs mer och anmäl dig på energysummit.nu