Varning för urspårning! Kan investeringar i infrastruktur bygga en hållbar framtida industri?

Almedalen

Illustration transport

En effektiv och väl fungerade infrastruktur är till nytta för många och avgörande för ett konkurrenskraftigt Sverige. Industrins parter har utvecklat ett gemensamt dokument om vad de önskar från politiken inom infrastruktur, logistik och transporter. Kommer industrins önskemål att hörsammas?

Industrisamtalet, ett samtal mellan regeringen och industrins parter, hade i september 2016 tema "Logistik, transporter och infrastruktur – för en konkurrenskraftig industri".

Läs mer på Almedalsguiden