Så ställer vi om till bioekonomi 2050

Almedalen

Snart är vi tio miljarder människor, våra förväntningar på ett gott liv växer. Samtidigt står vi inför en stor klimat-och miljöutmaning. Det kräver omställning till ett resurseffektivt samhälle grundat på förnybara råvaror – en bioekonomi. Vilka beslut krävs för att det ska bli verklighet?

BioInnovation arrangerar seminariet med fokus på miljöproblem från en lösningsorienterad vinkel.

Läs mer på Almedalsguiden