Industrins hållbarhetsoffert – Så möter vi FN:s globala mål

FN:s globala mål 2030 kan ses som världens största hållbarhetsbeställning. Näringslivet kan och vill leverera mot målen. Samtidigt behövs en sammanhållen politik som är långsiktig och konkurrensneutral. Politiker, akademi och näringsliv samtalar om hur vi gemensamt når fram.

Tillsammans med IKEM - Innovations- och kemiindustrierna, Jernkontoret, Svemin, TEKO, och Teknikföretagen arrangerar Skogsindustrierna seminariet under Almedalsveckan. 

Läs mer på Almedalsguiden