Elektrifierad industri – bra för klimatet

Almedalen

Svensk el har ett mycket lågt klimatavtryck. Att använda mer el istället för fossila bränslen skapar därför direkt klimatnytta. Elektrifieringen av transportsektorn har börjat ta fart, men hur står det till i industrin? Vad görs redan? Vilka möjligheter finns och vilka hinder behöver övervinnas?

Tillsammans med EFA, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna, Jernkontoret, Svemin, Teknikföretagen arrangerar Skogsindustrierna seminariet under Almedalsveckan.

Läs mer på Almedalsguiden