Elefanter i klimatpolitiken

- Klimatfrågorna vi inte pratar om – varför?

Hur ska biomassan räcka till för att Sverige ska kunna ersätta fossila bränslen och hur drabbar det oss om andra länder inte tar sitt ansvar i klimatutvecklingen? Industrin har en viktig roll om Sverige ska nå det ambitiösa målet om klimatneutralitet 2045.

Under Almedalsveckan arrangerar Skogsindustrierna seminariet tillsammans med IKEM - Innovations- och kemiindustrierna, Jernkontoret och Svemin.

Medverkande

  • Åsa Romson, Riksdagsledamot ordförande EU-nämnden (Mp)
  • Sofia Fölster, Riksdagsledamot (M)
  • Gunnar Caperius, Politisk sakkunnig (C)
  • Johan Büser, Riksdagsledamot (S)
  • Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso
  • Karin Comstedt Webb, Hållbarhetsansvarig, Cementa
  • Magnus Pettersson, Energisamordnare, Höganäs samt tbd kemiindustri
  • Lydia Capolicchio, Domare

Läs mer