Det gröna guldet - varför ägandet spelar roll för skogens alla värden

Sveriges skogar ägs mestadels privat, vilket bygger på frihet under ansvar. Ligger mängden privata ägare bakom det hållbara svenska skogsbruket eller klarar vi balansen mellan produktion och miljöintressen trots det spridda ägandet? Hur påverkar äganderätten skogens alla värden?

Arrangörer är Skogsindustrierna tillsammans med Dagens industri

Medverkande

  • Emil Källström, Ekonomisk-politisk talesperson, (C)
  • Carina Håkansson, VD, Skogsindustrierna
  • Karin Perers, Ordförande, Mellanskog
  • Linda Eriksson, Ansvarig svensk skogspolitik, Skogsindustrierna
  • Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, (S)
  • Johannes Forssberg, jurist, Centrum för Rättvisa
  • Gunnar Wrede, moderator, Dagens industri
  • Jenny Lundström, partistyrelseledamot, (MP)

Läs mer på Almedalsguiden