Är vägslitageskatten en bra åtgärd på väg mot hållbara transporter?

Almedalen

Timmerbil på väg

Kilometerskatten har varit på tapeten i snart 15 år och har återuppstått under många olika namn som lastbilsskatt, vägslitageskatt, vägslitageavgift och nu senast vägskatt. Politiker för och emot debatterar kring om kilometerskatten är ett bra styrmedel för att nå hållbar vägtrafik.

Tillsammans med Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, SLA, Svemin, TMF, Näringslivets Transportråd - för transportköpare arrangerar Skogsindustrierna seminariet där politiker för och emot debatterar kring om kilometerskatten är ett bra styrmedel för att nå hållbar vägtrafik.

Läs mer på Almedalsguiden