Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

- tema KL-trä

KL-trä
Foto: Martinsons

Svenskt Trä anordnar ett seminarieprogram med framstående föredragshållare inom prioriterade områden för byggande i korslimmat trä, KL-trä. Skogsindustriernas vd Carina Håkansson inledningstalar.

Seminariet riktar sig till dig som är projektör, konstruktör eller arkitekt samt studerande inom dessa områden.

Läs mer och anmäl dig på svenskttra.se