Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

- tema KL-trä

KL-trä
Foto: Martinsons

Svenskt Trä anordnar ett seminarieprogram med framstående föredragshållare inom prioriterade områden för byggande i korslimmat trä, KL-trä. Skogsindustriernas vd Carina Håkansson inledningstalar.

Seminariet riktar sig till dig som är projektör, konstruktör eller arkitekt samt studerande inom dessa områden.

Läs mer och anmäl dig på svenskttra.se

Dela med dig!