Miljömålsdagarna 2017

Nu ökar vi takten för att nå miljömålen

Skogssiluett
Foto: Skogsindustrierna

Den 30-31 maj går de nationella miljömålsdagarna av stapeln, en årlig mötesplats för alla som arbetar med Sveriges nationella miljömål. Skogsindustrierna är medarrangör och BioInnovations programchef Anna Wiberg är en av deltagarna i programmet.

200-300 deltagare från hela landet samlas för att delta i workshops och lyssna till intressanta föreläsningar. Dagarna kommer att ge en uppdatering av svenskt miljöarbete och möjligheter att nätverka med företrädare för regeringen, statliga myndigheter, näringslivet och kommuner.

Läs mer och se programmet på lansstyrelsen.se/jamtland

Arrangörer

Skogsindustrierna, Länsstyrelsen Jämtland, Naturvårdsverket, RUS (Regional miljömålssamverkan), Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, VISITA, LRF, Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen.