Skogsnäringsveckan 2017

Viktigaste mötesplatsen för den svenska skogsindustrin

Skogsnäringsveckan 2017

Skogsnäringsveckan är en arena där branschen och samhällsintressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör skogsnäringen. Skogsnäringsveckan 2017 arrangeras i samarbete med Föreningen Skogen och Dagens industri.

I 150 år har skogsnäringen mötts under Skogsnäringsveckan för att diskutera relevanta och intressanta frågor och säkerställa utvecklingen av en livskraftig skogsindustri. Mycket har hänt under dessa år. 2017 års fokus är träbyggande och innovation.

Läs mer och anmäl dig nu!

Om du har frågor kring Skogsnäringsveckan 2017, kontakta Pernilla Frykholm.