Framtidens elmarknadsdesign

Anna Holmberg
Foto: Björn Leijon

Energibranschen är i omvandling. Allt fler branschaktörer har börjat diskutera behovet av en ny elmarknadsdesign, i Sverige såväl som på EU-nivå. Är vi på väg mot en ny design av elmarknaden, och hur ska den i så fall se ut?

VA Insights arrangerar seminariet och Skogsindustriernas energidirektör Anna Holmberg deltar i programmet.

Läs mer och se programpunkterna på vainsights.se