Bioekonomiskt Forum

Sveriges framtid byggs av skogen

Bioekonomiskt Forum på Skogsnäringsveckan 2017
Foto: Laisné Roussel

Bioekonomiskt Forum - tisdag 25 april - är årets viktigaste arena för branschen och samhällsintressenter att mötas för att diskutera aktuella frågor med koppling till skogsnäringen.

Årets program har fokus på träbyggande och innovation. Forskare, politiker, bygg- och teknikchefer samt forsknings- och innovationschefer kommer för att ge sin syn på hur vi kan få bioekonomin att växa och oljeberoendet att minska.

#bioekonomi

Anmäl dig här!

Bioekonomiskt Forum arrangeras av: