Svenska kraftnäts Kund- och intressentmöte 2017

Anna Holmberg
Foto: Björn Leijon

Torsdagen den 30 mars 2017 arrangeras Svenska kraftnäts årliga Kund- och intressentmöte. Energidirektör Anna Holmberg deltar som representant för SKGS.

Läs mer om mötet på svk.se