Virkesforum

2017

Virkesforum

Virkesforum 2017 arrangeras den 13 september. Dagen inleds med en utblick mot den spännande marknaden Kina och avslutas med framtidsspaning kring bland annat skog, drivmedel och bioekonomi. Däremellan gör vi nedslag i sågverksnäringen och träbyggnadsunder.

Program

08.00 Registrering och Kaffe
09.00 Välkommen - Carina Håkansson, Skogsindustrierna

Utblick Kina

Moderator: Mats Sandgren, SCA

 • Kina som marknad, David Hallgren, Business Sweden
 • Kinas virkestillgångar, Ulf Johansson, IKEA
 • Kina som trävarumarknad, Susanne Ljungmo, Bergkvist-Insjön
 • Varför investera i industri i Kina? Carl-Johan Albinsson, Stora Enso

Kaffe

Sågverksomvandling och Träbyggnadsunder

Moderator: Charlotte Bengtsson, Skogforsk

 • Strukturomvandling i södra Sverigessågverksnäring 2015-2020, PerArne Nordholts, Såg i Syd
 • Träbyggnadsundret I - innovation och drivkraft- en Leanresa, Linda Rosén, Lindbäcks
 • Träbyggnadsundret II - från skog till färdigt hus, Anders Carlsson, Derome Hus
 • Träbyggnadsundret III - högst och längst i världen, Morten Kristiansen, Moelven

Lunch

Framtidsspaning

Moderator: Carina Håkansson, Skogsindustrierna

 • Nationellt skogsprogram - vad händer nu? Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
 • Hur påverkas svensk skogsindustri av Brexit & Trump? Mats Kinnwall, Skogsindustrierna
 • Biodrivmedel, har det bara börjat? Anders Hultgren, SCA
 • Skogen en stabil grund för bioekonomin, Lars Winter, Domsjö
 • Skogsindustrins framtid, Karl-Henrik Sundström, Stora Enso

15.30 Mingel

Dela med dig!