Bioekonomiskt Forum 2017

Sveriges framtid byggs av skogen

Bioekonomiskt Forum på Skogsnäringsveckan 2017
Foto: Laisné Roussel

Bioekonomiskt Forum arrangerades tisdag 25 april 2017. En arena för branschen och samhällsintressenter att mötas för att diskutera aktuella frågor med koppling till skogsnäringen. I 150 år har skogsnäringen mötts för att ge insikt och inspiration - och säkra utvecklingen av en livskraftig skogsindustri.

2017 års program fokuserade på träbyggande och innovation. Forskare, politiker, bygg- och teknikchefer samt forsknings- och innovationschefer kom för att ge sin syn på hur vi kan få bioekonomin att växa och oljeberoendet att minska.

#bioekonomi

Pressackreditering 

Kontakta Lisa Alexandersson.

Bioekonomiskt Forum arrangeras av: