Mer under Skogsnäringsveckan 2018

Foto: Johan Ardefors

Skogsnäringsveckan är Sveriges viktigaste mötesplats för den svenska skogsnäringssektorn.

Den årliga Skogsnäringsveckan inbjuder till samtal och diskussion mellan de som kan påverka utvecklingen och bidra till en växande bioekonomi – industriledare, innovatörer, forskare, tjänstemän, politiker och miljöspecialister. Genom Skogsnäringsveckan skapar vi en mötesplats för att nätverka och diskutera aktuella frågor.

Under Skogsnäringsveckan 2018 händer bland annat detta i Stockholm:

Den svenska skogens historia