Om Skogsnäringsveckan

Skogsnäringsveckan 2017

Skogsnäringsveckan är Sveriges viktigaste mötesplats för den svenska skogsnäringssektorn.

Den årliga Skogsnäringsveckan inbjuder till samtal och diskussion mellan de som kan påverka utvecklingen och bidra till en växande bioekonomi – industriledare, innovatörer, forskare, tjänstemän, politiker och miljöspecialister. Genom Skogsnäringsveckan skapar vi en mötesplats för att nätverka och diskutera aktuella frågor.

Under Skogsnäringsveckan 2018 arrangeras under tisdagen Forum för biokonomi – mötesplats som bl a sätter fokus regionernas roll i utvecklingen av svensk bioekonomi samt skogsnäringens bidrag för att nå målet att Sverige ska bli klimatneutralt 2045.

Under onsdagen och torsdagen anordnar KSLA och IVA egna seminarier med koppling till skog och innovation.

Den svenska skogens historia