Om Skogsnäringsveckan

Skogsnäringsveckan 2017

Skogsnäringsveckan är Sveriges viktigaste mötesplats för den svenska skogsindustrin.

Den årliga Skogsnäringsveckan inbjuder till dialog och diskussion med de som kan påverka utvecklingen inom skogsindustrin – industriledare, ägare, innovatörer, fackrepresentanter, politiker och miljöspecialister. Genom Skogsnäringsveckan skapar vi en arena där branschen, politiker, fack och andra intressenter kan mötas och diskutera aktuella frågor som berör skogsnäringen.

På Skogsnäringsveckan 2017 anordnas under måndagen "Klimatsmart karriär" - en after work där studenter, industriledare och smarta innovatörer träffas för att inspirera och lära av varandra.

På tisdagen hålls konferensen"Bioekonomiskt Forum" som sätter fokus på innovation och träbyggande – vilka initiativ tas från branschen, vad efterfrågar kunderna och vilka innovationer kommer förändra spelplanen som vi känner den?

Under onsdagen och torsdagen anordnar KSLA och IVA egna seminarier med koppling till skog och innovation.

Den svenska skogens historia