Skogsnäringsveckan

Skogsnäringsveckan är arenan där bransch och samhällsintressenter möts och diskuterar aktuella frågor. Arenan har funnits i 150 år för att ge insikt och inspiration - och säkra utvecklingen av en livskraftig skogsindustri.