Skogsnäringsveckan

Viktigaste mötesplatsen för den svenska skogsindustrin

Skogsnäringsveckan 2017

Skogsnäringsveckan är en arena där branschen och samhällsintressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör skogsnäringen. 2017 års Skogsnäringsvecka arrangeras 24-25 april i samarbete med Föreningen Skogen och Dagens industri.

I 150 år har skogsnäringen mötts under Skogsnäringsveckan för att diskutera relevanta och intressanta frågor och säkerställa utvecklingen av en livskraftig skogsindustri. Mycket har hänt under dessa år.

På skogsnäringsveckan.se kan du se vad som hände 2016

Anmälan till Skogsindustriernas events under Skogsnäringsveckan 2017 öppnar i mitten på mars. 

Dela med dig!